Contact

Janus

Janus is de god met de twee gezichten, die in het oude Rome vaak wordt afgebeeld bij poorten en deuren. Als hoeder van een begin en einde wordt hij met een dubbele kop afgebeeld, dat wil zeggen met een naar voren en naar achteren gekeerd gezicht, waarmee hij naar het verleden en de toekomst kan kijken.

Een verlies heeft een verleden van vreugde dat overschaduwd wordt door verdriet, boosheid, en andere emoties. Rouwen is de achterkant van liefde.

Janus is voor mij het symbool voor rouwen. De twee gezichten die in een persoon aanwezig zijn: de binnenkant en buitenkant, verdriet en vreugde, verleden en toekomst. De twee gezichten die in een persoon samen smelten tot één gezicht.

Jouw gezicht.