Contact

Opleiding

* Omgaan met verlies (post HBO-opleiding)
Verlies-, en rouwconsulent: uitstroom profiel Kinderen en Jongeren
Land van Rouw van Riet Fiddelaers en Sabine Noten
* Basiscursus van de EKR ( Stichting Elisabeth Kübler Ross Nederland)
* Rouwen in de klas van de LSR ( Landelijke Stichting Rouwverwerking)
* Regenboogtraining (Stichting Achter de Regenboog)
* Activiteitenbegeleiding/ Arbeidstherapie.(MBO-ATAB)

Ervaring

* Activiteitenbegeleiding/arbeidstherapie
* Vrijwilliger bij een hospice
* Workshops over verlies en verliesbegeleiding
* Verliesbegeleiding op basisschool
* Creatieve workshops

Tot slot beoefen ik alleen en in groepsverband ruim 20 jaar meditatie en yoga.