Contact

Mijn werkwijze

Als eerste is er een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Hierin kijken we samen wat de hulpvraag is. Daarna stellen we vast of ik hierin voor jou of het kind iets kan betekenen. Je veilig voelen is een voorwaarde om emoties te durven uiten. Dus moet er van beide kanten genoeg vertrouwen zijn om de begeleiding te kunnen starten.

Bij het begeleiden van kinderen hebben ouders en/of opvoeders een belangrijke rol. Zowel bij het formuleren van de hulpvraag als bij het thuis verwerken van de begeleiding van het kind. Daarom is het van groot belang dat ouders/verzorgers achter de begeleiding staan.

Bij peuters en kleuters maak ik gebruik van verschillende spelvormen, creatieve werkwijzen, en natuurlijk veel prentenboeken. Kinderen van deze leeftijd kunnen hun emoties vaak nog niet benoemen, maar wel voelen en ervaren. Door middel van spel bied ik ze de gelegenheid hun emoties te uiten. Emoties kunnen zo ook een plek krijgen. Bij het samen lezen en bekijken van specifieke prentenboeken kunnen kinderen emoties herkennen en verwerken.

Bij kinderen in de basisschoolleeftijd is er naast spel ook ruimte voor diverse soorten creatieve werkvormen. Allereerst is het luisteren naar een kind belangrijk. Kinderen vinden het vaak moeilijk om zich uit te drukken in woorden. Daarom kan er gebruik worden gemaakt van oefeningen en opdrachten om het kind gevoelens te laten uiten. Zo leert een kind zijn gevoelens te herkennen en erkennen en een plaats te geven.

Bij jongeren en volwassenen is er meer ruimte voor begeleiding in gespreksvorm. Daarnaast zijn er ook andere werkvormen zoals; familieopstellingen, het bordspel "Alle sterren van de hemel", creatieve werkvormen, het schrijven van verhalen en/of gedichten.