Contact

De Begeleiding

Kennismakingsgesprek (vrijblijvend).

Dit gesprek is bedoeld om persoonlijk contact met mij te hebben zodat ik kan vertellen over mijn werkwijze. Op basis van dit gesprek bepalen we samen of er genoeg vertrouwen is om verder te gaan. Voor dit gesprek worden dus geen kosten in rekening gebracht. (ongeveer 1 uur)

De begeleiding bestaat uit:

Intake gesprek
Een intake gesprek is belangrijk om de hulpvraag en doelstelling duidelijk te krijgen. Het kan mede de eerste aanzet vormen voor een plan van aanpak.

Begeleiding
Hoeveel sessies hangt af van de hulpvraag en de doelstelling. We beslissen samen wanneer we overgaan op de afsluiting. Een sessie duurt ongeveer 1 uur.

Afsluiting.
Het is belangrijk voor ieder mens dat er een moment komt dat de begeleiding bewust wordt afgesloten. Bij deze afsluiting staan we stil bij wat we samen bereikt hebben en kijken we terug op de begeleiding en het persoonlijk proces.

De begeleiding vindt plaats op basis van een plan van aanpak, waarin hulpvraag en doelstelling zijn opgenomen.

Naast individuele begeleiding zijn er ook andere mogelijkheden, bijvoorbeeld:
- begeleiding van een kind of groep voor of tijdens de uitvaart,
- begeleiding van kinderen en/of jongeren tijdens een ziekteproces

Voor scholen:
- hulp bij het ontwikkelen van een rouwprotocol
- begeleiding van groepen en leerkrachten bij verlies